• Cavi Lipo är ett avancerat ultraljudssystem som använder sig av kavitationsteknik med inriktning på fettförstöring.
  • Cavi Lipo fungerar på all undehudsfett, exv haka, armar, mage och lår.
  • Cavi Lipo tar bort fettceller permanent, vilket är ett faktum efter medicinsk forskning. Tekniken är patenterad och registrerad av FDA och CE godkänd.
  • Med denna teknik kan man "punktmarkera", dvs behandla specifika områden, som är svåra att reducera med kost&träning.
  • Under behandlingen förs "sonden" över det område som skall behandlas, det avges ultraljudsvågor, som träffar fettcellen. Cellen sätts då i vibration och det bildas en vacuum-bubbla i fettcellen vilket resulterar att bubblan blir varm och imploderar/går sönder. Resterna kan liknas slaggprodukter som skall dräneras genom kroppens egna rensningsfunktioner, bl a lymfan. Detta stimuleras med vakuummassage som avslutar behandlingen.
  • För bästa resultat är det viktigt att promenera 30 minuter efter behandlingen och att dricka vatten, gärna 2dl/timme.
  • Man kan se resultat efter behandlingen, men med fortsatt behandling&kost&träning får man resultat efter 6-8 veckor.
  • Det finns ingen "downperiod", behandlingen är smärtfri, viss värme kan utvecklas och man kan erfara ett ljud i öronen som uppstår vid kavitationen. Det är bara den som behandlas som kan höra detta ljud, som är positivt, då det uppstår när fettcellerna "kaviteras", dvs förstörs:)